Circulair Beleid Maken

In dit deel worden de stappen besproken die in de praktijk moeten worden gezet om Circulair Beleid te ontwerpen. Beleid dat dankzij inbreng van de samenleving kan rekenen op draagvlak en daarmee ook uitvoerbaar en handhaafbaar is.

9 Hoe ontwerp ik Streefbeelden en Doelen?

Dit is de negende les in een reeks van 11 lessen van de Module Circulair Beleid Maken.

Wat heb je geleerd na het volgen van deze les van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid?

* je begrijpt de functie van Visie en Strategie in het licht van DOEL STELLEN en DOEL BEREIKEN
* je weet wat we verstaan onder Visie en Strategie en dat het eigenlijk één begrip is;

* je weet waarom inductief construeren van een visie methodologisch gezien niet correct is;
* je hoe je via een logisch-deductieve aanpak komt tot een visienota;
* je weet hoe je terugkoppeling geeft naar je opdrachtgever en andere belangstellenden.

Geef aan via welke wegen je naar het punt op de horizon wilt bewandelen

De contouren

In de Trailer hiernaast bespreekt Peter Hovens in het kort de inhoud van de Les Hoe ontwerp ik Streefbeelden en Doelen?

De uitgebreide versie maakt deel uit van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid.

De toepassing

In de gemeente Voorst is in januari 2017 een proces gestart om te komen tot preventiebeleid in het sociale domein. De gemeente heeft gekozen voor een aanpak volgens de Methode Klinkers.

De Sterk Leren Academy volgt dit proces.

Zodra de Streefbeelden en Doelen in de gemeente Voorst zijn vastgesteld, zullen we die hier presenteren inclusief enkele ervaringen bij deze stap in het proces.

Gemeente Voorst
Hier verschijnen over enige tijd de Streefbeelden en Doelen.
De schematische weergave van de visie en strategie, en streefbeelden en doelen van het project in het land van Cuijk ziet er als volgt uit.

De visie en strategie zijn in bijgaand document verwoord. De streefbeelden en doelen zijn uitgeschreven.

DEEL I Visie 01feb05 derde leeftijd Parkstad Limburg

Enkele valkuilen

We hebben in de loop der jaren heel wat mensen opgeleid en hen kennis bijgebracht over Circulair Beleid Maken. Met een fikse training leren we beleidsmedewerkers en managers wat de goede dingen zijn en op welke wijze ze de goede dingen goed moeten toepassen. Dat laatste is de grootste uitdaging, want de neiging om terug te vallen in oude gewoonten is erg groot. Het leren van de goede dingen is niet het probleem, maar het afleren van de verkeerde dingen: valkuilen liggen op de loer.

Smiley

Enkele anekdotes

We hebben in de loop der jaren heel wat projecten in binnen- en buitenland voor onze rekening genomen. Je kunt je voorstellen dat je dan van alles meemaakt. Dat levert de nodige anekdotes op.

Smiley
Een project ‘Bestuurlijke Vernieuwing’ leidde tot een – nog vertrouwelijke – concept-visienota dat onder meer inhield de dringende noodzaak om de provincie in tweeën te splitsen in twee regio’s en één regio van 23 gemeenten terug te brengen tot niet meer dan drie gemeenten. De verantwoordelijke Gedeputeerde schrok zich wezenloos en eiste van de projectleider dat alle in omloop zijnde concept-visienota’s binnen enkele uren op zijn bureau zouden worden gelegd. Toen de projectleider de personen opbelde die in het bezit waren van een nota met het verzoek om die plannen in te leveren, was het eerst even stil, vervolgens begon iedereen te lachen en zei: “Effe een kopietje maken.” Nooit eerder is een Actieplan zo snel in zo ruime mate verspreid. Maar ‘s middags lagen 15 exemplaren keurig op het bureau van de gedeputeerde.

Veel gestelde vragen

Hieronder komen enkele vragen aan de orde die regelmatig worden gesteld bij het formuleren van de Streefbeelden en Doelen.

Smiley vraagteken
Een antwoord op deze vraag en een heleboel andere vragen vind je door het bekijken van de video.


  [recaptcha]

  Enkele begrippen

  Hieronder tref je een aantal begrippen aan die verband houden met Streefbeelden en DoelenZe zijn afkomstig uit het boek Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.

  Door op onderstaande buttons te klikken krijg je een beschrijving.

  Vakvereisten voor Politiek en Beleid
  Afrekenen op het resultaat
  Beheersing
  Beoogde (maatschappelijke) resultaten
  Daadkracht
  Elimineren van de oorzaken
  Omgaan met onzekerheid
  Oplossingen en oplossingsrichtingen
  Verwijderingsproces
  Zekerheidsperfectionering
  Ga naar 10 Hoe beschrijf ik concrete acties?