Rubriek ‘Sterk met Europa’

In de rubriek Sterk met Europa, is de eerste serie video’s beschikbaar, alsmede een e-book in de serie Federalisering.

We nodigen auteurs graag uit om een bijdrage te leveren aan het delen van kennis binnen de rubriek Sterk met Europa door middel van het produceren van video’s of het schrijven van blogs.

We nodigen iedereen uit om onze agora te betreden en de dialoog rondom vraagstukken op het gebied van Europa te voeren.

Serie Federalisering

Heeft u een warm hart voor Europa, maar bent u niet blij met de Europese Unie?

Cursus Federalisering van Europa

Trailer

MEER WETEN?

Module 1
Waarom leidt het EU-besturingssysteem tot desintegratie?

Dit deel gaat over de fouten en zwakheden in het EU-besturingssysteem. Dat is een zogeheten intergouvernementeel stelsel. Dit stelsel is echter gebaseerd op een ernstige systeemfout. En daarom zal de EU een keer in elkaar zakken, niet in staat om de externe problemen en de daaruit voortkomende interne conflicten het hoofd te bieden.
Les 1.1 – Hoe zwak is de Europese Unie?
Les 1.2 – Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen
Les 1.3 – De opkomst en neergang van intergouvernementeel bestuur
Les 1.4 – Het oorzakelijk complex van ongenoegen, verzet en weerstand tegen de EU
Les 1.5 – Wat doet een systeemfout met een systeem?

Module 2
Waarom is het verstandig om van de EU een federale staat te maken?

Dit deel gaat over de kracht van een federale staatsvorm. Anders dan het geval is in een intergouvernementeel stelsel holt het de soevereiniteit van de lidstaten niet uit. Integendeel. Het geeft de lidstaten de soevereiniteit, die ze door het intergouvernementeel EU-bestuur zijn kwijtgeraakt, terug.
Les 2.1 – Wat is een federatie?
Les 2.2 – Waar komt dit gedachtengoed vandaan?
Les 2.3 – Wat is er nog meer te weten over federalisering?
Les 2.4 – Hoe zouden wij een Europese federatie kunnen maken?

Module 3
Waarom kozen de Amerikanen voor een federale staat?

Dit deel gaat over het federaliseringsproces in Amerika aan het einde van de 18e eeuw. Zij gooiden hun confederale verdrag – vergelijkbaar met de manier waarop de EU nu opereert – in de prullenbak en maakten een democratische federale constitutie. Zo werd Amerika het machtigste land ter wereld. Een aantal landen heeft dat voorbeeld gevolg. Daardoor leeft al 40% van de wereldbevolking in federale staten.
Les 3.1 – Hoe ontstonden de Verenigde Staten van Amerika?
Les 3.2 – De creatie van de federatie als tweede en succesvolle stap naar staatsvorming
Les 3.3 – De Federalist Papers als ondersteuning bij het ratificatieproces

Module 4
Hoe zouden wij een Europese federatie kunnen maken?

Dit deel gaat over de essentie van een federale constitutie. Zij eerbiedigt met een uitgekiend stelsel van checks and balances de horizontale verdeling van machten, de zogeheten trias politica, en de verticale scheiding van bevoegdheden die het delen van soevereiniteit mogelijk maakt.
Les 4.1 – Enkele formele aspecten vooraf
Les 4.2 – De federale Constitutie in vogelvlucht

The European Federalist Papers

Robert A. Levine –een voormalige hoge functionaris bij de Amerikaanse federale regering- schreef in The New York Times van 9 januari 1999 een artikel met de titel ‘Wat de EU nodig heeft is een kopie van The Federalist Papers’.

Leo Klinkers en Herbert Tombeur hebben de stoute schoenen aangetrokken en tussen augustus 2012 en mei 2013 The European Federalist Papers geschreven.

Het document beslaat 26 papers, waarin wordt betoogd dat de EU in zijn huidige vorm haar langste tijd heeft gehad en dat een federaal georganiseerd Europa de toekomst heeft.

U kunt het boek downloaden als E-book (pdf).
Het is ook mogelijk om de interactieve versie te bekijken als iBook (alleen voor Apple-gebruikers).