Rubriek ‘Sterk met Demografie’

In de rubriek Sterk met Demografie, is een deel van de eerste serie video’s beschikbaar, alsmede een e-book over 10 jaar bevolkingsdaling op de bestuurlijke agenda.

We nodigen auteurs graag uit om een bijdrage te leveren aan het delen van kennis binnen de rubriek Sterk met Demografie door middel van het produceren van video’s of het schrijven van blogs.

We nodigen iedereen uit om onze agora te betreden en de dialoog rondom vraagstukken op het gebied van demografische ontwikkelingen te voeren.

Serie Demografie en Beleid

Over demografische veranderingen en de gevolgen voor samenleving, overheid en maatschappelijke partners

Deel 1 gaat in op de demografische veranderingen in de wereld, Europa en in het bijzonder in Nederland. Verder wordt gekeken naar oorzaken van veranderingen en hoe die te duiden. Vanuit deze analytische benadering wordt gekeken naar de mogelijkheden om veranderingen te verklaren en te voorspellen. Ten slotte passeren enkele beleidsmatige gevolgen de revue.
In dit deel worden de gevolgen van ontgroening, vergrijzing en bevolkingsdaling voor de diverse beleidsterreinen besproken. Verder komen ook zowel wenselijke als onwenselijke beleidsmatige reacties aan de orde.
Het thema ‘bevolkingsdaling’ staat nu tien jaar op de bestuurlijke agenda. In dit deel gaan we na wat er met dit complexe maatschappelijke vraagstuk is gebeurd. En ook wat er niet is gebeurd. Wat zijn de lessen voor de toekomst?
Zoals de titel al verraadt zullen enkele praktijkmensen hun ervaringen met demografische veranderingen met ons delen. Tegen welke problemen lopen ze aan. En ook, welke kansen dienen zich aan?

Trailer cursus Demografie en Beleid

Deel 1 – Hoofdstuk 1

Bevolkingsopbouw

Hoofdstuk 1 – Bevolkingsopbouw
Hoofdstuk 2 – Demografische veranderingen
Hoofdstuk 3 – Analyseren
Hoofdstuk 4 – Verklaren en voorspellen
Hoofdstuk 5 – Beleidskeuzen

Deel 2 Demografische veranderingen en verstandig beleid

Is in voorbereiding

Deel 3 Tien jaar bevolkingsdaling op de bestuurlijke agenda

Is in voorbereiding

Deel 4 Deskundigen aan het woord, verhalen uit de praktijk

Is in voorbereiding

10 jaar ‘bevolkingsdaling’ op de agenda

In 2006 heeft het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid de publicatie “Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers” uitgebracht. Sindsdien staat het vraagstuk van demografische ontwikkelingen en de maatschappelijke gevolgen volop in de belangstelling.

We zijn nu tien jaar verder. In het het e-book “Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen” beschrijft Peter Hovens welke resultaten dat in de afgelopen tien jaar heeft opgeleverd en welke lessen we voor de toekomst kunnen leren. De terugblik is tot stand gekomen aan de hand van 21 interviews met sleutelfiguren uit de bestuurlijke, politieke en wetenschappelijke wereld, onder anderen Jan Mans, Wim Deetman en Eberhard van der Laan.