Sterk met Beleid

In de rubriek Sterk met Beleid, is de eerste serie video’s beschikbaar ‘Samenleving 1.1 en 2.0’. Verder zijn twee e-books beschikbaar die betrekking hebben op beleid maken van onderop.

We nodigen auteurs graag uit om een bijdrage te leveren aan het delen van kennis binnen de rubriek Sterk met Beleid door middel van het produceren van video’s of het schrijven van blogs.

We nodigen iedereen uit om onze agora te betreden en de dialoog rondom vraagstukken op het gebied van het ontwerpen van beleid te voeren.

Serie Resultaatgericht Beleid Maken

Over waarom uitvoerbaar en handhaafbaar beleid bij de samenleving begint en de politiek het laatste woord heeft

In dit deel komt de vraag aan de orde hoe samenleving en de overheid zich tot elkaar (behoren te) verhouden. Verder worden de vier architecturen besproken die ten grondslag liggen aan het ontwerpen van uitvoerbaar en handhaafbaar beleid.
In dit deel worden de stappen besproken die in de praktijk moeten worden gezet om beleid van onderop te ontwerpen. Beleid dat dankzij inbreng van de samenleving kan rekenen op draagvlak en daarmee ook uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Trailer Resultaatgericht Beleid Maken

In de Trailer hiernaast bespreekt Peter Hovens in het kort de inhoud van de videocursus over Resultaatgericht Beleid Maken in de samenleving 1.1 en 2.0.

De cursus is gebaseerd op de Methode Klinkers.

Deel 1 Samenleving 1.1 en 2.0

In de introductievideo over de totale cursus Resultaatgericht Beleid Maken  bespreekt Leo Klinkers de posities van de samenleving 1.1 en 2.0. Na een aparte inleidende video komen de vier architecturen van beleid maken van onderop aan bod:

De architectuur van het doorbreken van de status quo
De architectuur van doel stellen
De architectuur van doel bereiken
De architectuur van beleid maken van onderop

Door op onderstaande buttons te klikken kunt u de architecturen al bekijken.

Doorbreken status quo
Doel stellen
Doel bereiken
Beleid van onderop

Deel 2 Beleid maken van onderop

In de serie ‘Modules van Beleid maken van onderop’ leert u hoe u vanuit de samenleving beleid kunt ontwerpen. De serie bestaat uit de volgende modules:

Hoe start ik een beleidsproces?
Hoe ontwerp ik een Omgevingsanalyse?
Hoe organiseer ik een Consultatieronde?
Hoe concipieer ik een Bloemlezing?
Hoe maak ik een Probleem- en oorzakenanalyse?
Hoe organiseer ik Expertmeetings?
Hoe maak ik een Visie en Strategie?
Hoe maak ik Streefbeelden en Doelen?
Hoe beschrijf ik Concrete Acties?
Hoe schrijf ik een Uitvoeringsplan?
Hoe verzamel ik Feiten en Cijfers?

Deze serie is in voorbereiding en verschijnt in de loop van 2017. Een project in de gemeente Voorst zal als voorbeeldproject worden gepresenteerd.

Beleid begint bij de samenleving

In januari 2002 publiceerde Leo Klinkers het boek Beleid begint bij de samenleving, Een zoektocht naar de menselijke maat, Over de essentie van interactief beleid maken. In dit boek beschrijft Klinkers een methode van resultaatgericht beleid maken, die allengs de Methode Klinkers is gaan heten. De begrippen die hij hanteert om uitvoerbaar en handhaafbaar beleid te maken zijn eigenlijk al eeuwen oud; ze worden alleen keurig in rij en gelid gezet. De begrippen hebben alle een wetenschappelijke herkomst, zoals de sociale psychologie, cybernetica, wetenschapsmethodologie, formele logica, politicologie.

Resultaatgericht beleid maken is een vak. En zoals dat voor elk vak geldt, geldt hier ook dat vakvereisten moeten worden aangeleerd en toegepast. De praktijk laat zien dat beleidsambtenaren dit vak nooit hebben geleerd. De ervaring leert dat ambtenaren het vak wel kunnen leren, maar dat het afleren van oude gewoonten het grootste struikelblok vormt.

Download gratis ‘Beleid begint bij de samenleving’
Beleid begint bij de samenlveing

Vakvereisten voor Politiek en Beleid

Leo Klinkers heeft eveneens in 2002 het boek Vakvereisten voor Politiek en Beleid gepubliceerd. Het is deel 2 van een trilogie over een groot aantal aspecten over het vak van resultaatgericht beleid maken. Dit boek bevat ongeveer 180 opstellen – alfabetisch gerangschikt – met puntige verklaringen van en toelichtingen op begrippen en situaties in de wereld van het openbaar bestuur.

Download gratis Vakvereisten voor Politiek en Beleid
Vakvereisten voor Politiek en Beleid

Leer resultaatgericht beleid maken met behulp van e-learning

We hebben voor u ook de mogelijkheid om Resultaatgericht Beleid Maken te leren via e-learning. De uitgebreide cursus met concrete opdrachten bieden we in verschillende vormen aan: E-learning, Blended learning of Action learning.

inlogscherm-methode-klinkers

Klik op onderstaande button. U kunt bij wijze van kennismaking ‘inloggen als gast’. Zie afbeelding.

Ga naar e-learning
Basis voor beleidsadvisering