Sterk met Beleid

In de rubriek Sterk met Beleid, is de eerste Serie Samenlevingsbeleid beschikbaar. De serie bevat een overzicht in vogelvlucht van elf lessen van de Module Circulair Beleid Maken van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid. Verder zijn twee e-books beschikbaar die hier betrekking op hebben.

Serie Samenlevingsbeleid

Over waarom uitvoerbaar en handhaafbaar beleid bij de samenleving begint en de politiek het laatste woord heeft

De afbeelding hiernaast geeft weer dat Samenlevingsbeleid gebaseerd is op het Fundament van drie architecturen en tot stand komt via een proces van Circulair Beleid Maken.

 • Circulair Beleid Maken begint bij de samenleving en eindigt bij de samenleving.
 • Circulair Beleid Maken is een duurzaam proces dat voorkomt dat er tijd en energie wordt verspild; alle stappen in het proces leveren toegevoegde waarde.
 • Circulair Beleid Maken voorkomt dat er onnodige regels en rompslomp voor burgers en bedrijven worden geproduceerd.
 • Circulair Beleid Maken produceert geen papier dat verdwijnt in de bureaula, maar levert effectief maatschappelijk wenselijke resultaten.
 • Circulair Beleid Maken zorgt voor een adequaat feedback-mechanisme in de uitvoering en is daarom duurzaam.
 • Circulair Beleid Maken doe je niet vóór, maar mét de samenleving.
 • Circulair Beleid Maken respecteert volkssoevereiniteit als leidend beginsel.
 • Circulair Beleid Maken positioneert de overheid in een coachende rol.

Het Fundament van Samenlevingsbeleid

Het proces van het Circulair Beleid Maken rust op het Fundament van drie architecturen:

 • De architectuur van het doorbreken van de status quo

 • De architectuur van doel stellen

 • De architectuur van doel bereiken

Door op nevenstaande buttons te klikken kun je de architecturen bekijken.

In de Online Opleiding Samenlevingsbeleid worden de drie architecturen uitvoerig besproken.

Doorbreken status quo
Doel stellen
Doel bereiken

Het proces van Circulair Beleid Maken

Met behulp van de lessen ‘Circulair Beleid Maken’ maak je kennis met de stappen waaruit een proces bestaat om te komen tot Samenlevingsbeleid. Op deze website kun je er in vogelvlucht kennis mee maken. Wil je er meer over weten, meld je dan aan voor de Online Opleiding Samenlevingsbeleid.

Circulair Beleid Maken

Beleid begint bij de samenleving

In januari 2002 publiceerde Leo Klinkers het boek Beleid begint bij de samenleving, Een zoektocht naar de menselijke maat, Over de essentie van interactief beleid maken. In dit boek beschrijft Klinkers een methode van circulair beleid maken, die allengs de Methode Klinkers is gaan heten.

Circulair beleid maken is een vak. En zoals dat voor elk vak geldt, geldt hier ook dat vakvereisten moeten worden aangeleerd en toegepast. De praktijk laat zien dat beleidsambtenaren dit vak nooit hebben geleerd.

Download gratis ‘Beleid begint bij de samenleving’
Beleid begint bij de samenlveing

Vakvereisten voor Politiek en Beleid

Leo Klinkers heeft eveneens in 2002 het boek Vakvereisten voor Politiek en Beleid gepubliceerd.  Dit boek bevat ongeveer 180 opstellen – alfabetisch gerangschikt – met puntige verklaringen van en toelichtingen op begrippen en situaties in de wereld van het openbaar bestuur.

Download gratis Vakvereisten voor Politiek en Beleid
Vakvereisten voor Politiek en Beleid