In het kader van de rubriek Sterk met Europa wordt het tijd om in te gaan op de steeds luidere kreet: Nederland moet Nederland blijven. De Europa-brede immigratiecrisis, gevoegd bij het radicaliseren van een klein deel van de belijders van de Islam, jaagt vele Nederlanders angst aan. En die angst wordt handig gebruikt door een aantal politieke partijen.

Hier speelt het eeuwenoude trucje om politieke macht te vergaren: creëer een externe vijand en je bent verzekerd van een aantal aanhangers. En als die vijand dan ook nog af en toe wreed toeslaat heb je het ogenschijnlijke gelijk aan je zijde en is het alleen nog maar een kwestie van binnen hengelen van kiezers.

We kunnen die kreet ‘Nederland moet Nederland blijven’ benaderen vanuit twee gezichtspunten. Het eerste is vrij eenvoudig. Vergeet het maar. Het is godsonmogelijk dat Nederland Nederland blijft. Wij zijn al vele eeuwen een multiraciale en multiculturele samenleving in een Europese smeltkroes waar iedereen van elders vandaan komt. Tegenwoordig worden opzienbarende resultaten geboekt met DNA-onderzoek dat gericht is op het blootleggen van iemands voorouderlijke herkomst. Steeds weer blijkt dat u en ik, en ook onze buren, vanuit de meest onwaarschijnlijke plekken van de aarde afkomstig zijn. Zo ben ik zelf een afstammeling van de Franse Hugenoten, ooit gevlucht voordat de katholieke inquisitie mijn calvinistische voorouders op de brandstapel konden gooien.

En een paar maanden terug volgde ik het tv-programma Verborgen Verleden dat met bekende Nederlanders op zoek ging naar hun afkomst. Dat leverde verrassende resultaten op. Bijvoorbeeld dat de cabaretier Jochem Myjer langs de kant van zijn vader afstamt van een boerenknecht uit Duitsland en langs de kant van zijn oma via de Duitse adel, afstammend van Jan de Oude, een broer van Willem van Oranje.  Met als bijzonderheid dat diens stamboom zelfs terug gaat op  Alexios Komnenos I, Keizer van het Byzantijnse Rijk rond 1100. Een mozaïk van diens zoon Johannes Komnenos II hangt in de beroemde Aya Sofia in Istanbul.

Enfin, als de Batavieren met dezelfde krampachtigheid hadden vastgehouden aan Batavierschap moet Batavierschap blijven, dan zouden we nu nog in dierenvellen rondlopen onder het uitstoten van wilde kreten. Nederland verandert, zoals altijd alles zal veranderen. En daar zullen we mee moeten leven. Een land dat zich niet aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden gaat ten onder.

Het tweede gezichtspunt is moeilijker uit te leggen. Het veronderstelt namelijk elementaire kennis van de essentie van een federale staatsvorm. In zeer korte trekken zit het als volgt in elkaar.

Het besturingssysteem van de Europese Unie zit vol met ernstige fouten. Daarom zal die EU in elkaar gaan zakken. Hoe dat precies zit leg ik uit in de video’s van de rubriek Sterk met Europa. Door die fouten is het mogelijk dat de Europese Raad – dat is de club van 28 regeringsleiders en staatshoofden – top-down eenheidsworst door de strot van de lidstaten duwt. Op die manier is de soevereiniteit van de lidstaten genihiliseerd. Deze manier van aansturen is gedwongen assimilatie. Alle lidstaten moeten steeds meer op elkaar gaan lijken. En dat leidt tot steeds meer protesten van burgers, en nationale parlementen.

Nu komt het: alleen in een federale staat keert de soevereiniteit van de lidstaten terug. Waarom? Omdat in een federatie de lidstaten enkele soevereine zaken en taken die ze zelf niet meer in hun eentje kunnen verzorgen overdragen aan een federaal orgaan. Alle rest blijft behoren tot de soevereiniteit van die lidstaten. Ze behouden hun eigen parlement, regering, rechterlijke macht, beleidsdomeinen en alles wat verder tot hun eigen identiteit behoort. Dus Nederland blijft Nederland uitsluitend en alleen in een federaal verband. Maar dan wel in een constitutionele en institutionele status van gedeelde soevereiniteit.

De kreet Nederland moet Nederland blijven kan daarom beter worden vervangen door: Nederland zal hoe dan ook veranderen zoals dat door alle eeuwen heen gebeurd is. Het zal zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Maar het kan toch Nederland blijven, met zijn eigen culturele identiteit, mits onvoorwaardelijk meewerkt aan de totstandkoming van een federaal Europa.

Meer informatie over Sterk met Europa vindt u op de website van de Sterk Leren Academy.


Delen: Facebooktwitterredditlinkedinmail