Bij de discussie over een betere aansturing van de Europese Unie gaat het onder meer over de volgende tien vragen:

1.   Vraag 1: kan de Europese Unie nog veel langer op deze manier voortbestaan? Het antwoord op die vraag is ‘nee’.

2.   Vraag 2: waarom is dat antwoord ‘nee’? Welnu, de EU zal in elkaar zakken omdat het besturingssysteem vol zit met ernstige fouten en tekortkomingen. Het is daarom niet langer bestand tegen de druk van externe problemen en interne conflicten.

3.   Vraag 3: wat is dat dan voor een besturingssysteem? Het EU-besturingssysteem is een intergouvernementeel systeem. Dat is samenwerken tussen landen op beleidsgebieden.

4.   Vraag 4: wat is daaraan dan zo fout? De fout is dat dit systeem wordt geleid door een groep van 28 niet-gekozen regeringsleiders en staatshoofden – de Europese Raad – die alle besluiten kunnen nemen waarvan zij vinden dat die de doelen van de Unie dienen.

5.   Vraag 5: wat is daaraan dan zo erg? Die Europese Raad duwt op die manier top-down eenheidsworst door de strot van de lidstaten, zonder dat een Europees Parlement, of nationale parlementen van lidstaten zich daartegen kunnen verzetten. Dat dwingt de lidstaten te assimileren terwijl ze juist hun eigenheid willen behouden. Als een besluit van de Europese Raad een belang van een lidstaat dreigt te schaden houdt de samenwerking op.

6.   Vraag 6: wat moet er dan gebeuren? Als je op een Europese schaal wilt samenwerken en toch de soevereiniteit van de lidstaten wilt bewaren, dan kan dat alleen in een federale staatsvorm. Dus een Europese Federatie.

7.   Vraag 7: Is een Europese Federatie echt nuttig en echt noodzakelijk? Het antwoord op die vraag is volmondig ja. Gebaseerd op een grote hoeveelheid feiten en argumenten.

8.   Vraag 8: Is zo’n Europese Federatie ook mogelijk en haalbaar? Ook hier is het antwoord: ja. Dat is in de afgelopen twee eeuwen al een aantal malen gepresteerd. Dus waarom niet ook in Europa? Al 40% van de wereldbevolking leeft in federaties. Dat begon aan het einde van de 18e eeuw in Amerika, en sindsdien zijn er nog 27 federaties gecreëerd.

9.   Vraag 9: Gaat dit dan ook echt eindelijk eens in Europa gebeuren? Mmmmmm, dat laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Voor een verandering van die omvang heb je hoogwaardige Europese politici nodig en die zijn er niet. Je hebt staatslieden nodig in plaats van politici. De huidige soort politici laten hun oren hangen naar nationalistische en populistische agenda’s. Ze voelen zich geen eigenaar van ‘Brussel’. En ze staan dus met hun rug naar de Europese Unie. Ze komen pas in actie als zich nog een of twee ernstige crisis gaan voordoen.

10.        Vraag 10: moeten we daar dan op wachten? Op de komst van staatslieden of op de komst van weer een ernstige crisis in Europa? Nee, dat hoeft niet per se. Burgers kunnen zich aaneensluiten en zelf – van onderop – een fundament leggen voor een Europese Federatie. Vergeet nooit het adagium: ‘All sovereignty rests with the people. Of wel: ‘Alle soevereiniteit berust bij het volk’.

Meer kennis over Europese federalisering  vindt u in de vierdelige video serie Sterk met Europa in de Sterk Leren Academy.

 


Delen: Facebooktwitterredditlinkedinmail