Ik was op 8 maart 2017 bij een bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB). Dit is een landelijke netwerkorganisatie, die is ontstaan op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, rondom het vraagstuk van demografische ontwikkelingen in het algemeen en bevolkingsdaling in het bijzonder. Onderwerp van gesprek was hoe we naar de toekomst toe dit netwerk verder vorm en inhoud kunnen geven. Ik heb daar ingebracht dat ik behoefte heb aan een verkenning van het fenomeen ‘gebrek aan politieke moed’. Ik kreeg van verschillende kant bijval.

Hoe kom ik bij dit thema? Dat heeft alles te maken met mijn rapport Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen, dat ik vorig jaar heb geschreven. Ik heb in dat rapport beschreven wat er in de periode 2006-2016 is gebeurd met dit nieuwe, complexe, maar vooral boeiende vraagstuk, dat de nodige maatschappelijke gevolgen kent.

Zoals de titel van het rapport al verraadt is het bewustzijn van het fenomeen ‘bevolkingsdaling’ toegenomen. Het adequaat politiek en bestuurlijk handelen is daarbij achtergebleven. De maatschappelijke resultaten zijn nog steeds te mager. Dat vind ik zorgelijk. Ik heb deze problematiek in meergenoemd rapport geanalyseerd. Een van de verklarende factoren is het gebrek aan politieke moed. Ik kan daar moeilijk de vinger achter krijgen. Hoe zit dat? Waar komt dat precies vandaan? Daar wil ik graag achter komen. Vandaar dat ik dat thema binnen het NNB op de agenda probeer te krijgen.

In enkele komende blogs zal ik de analyse verder uit de doeken doen. Voor wie niet kan wachten verwijs ik alvast naar hoofdstuk 9 van het rapport dat je via deze website kunt downloaden.


Delen: Facebooktwitterredditlinkedinmail