Sander Dekker

Sander Dekker

In het kader van de rubriek ‘Geboden en verboden voor politiek en beleid’ is het nodig om iets te zeggen over het begrip ‘draagvlak’. Regelmatig komt er top-down beleid vanuit ‘Den Haag’ en dan reageren de mensen die het beleid moet uitvoeren daar afwijzend op. Dan vraag ik me altijd af ‘Hoe kan dat?’

Zo’n voorbeeld zagen we onlangs bij de stelling van Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker dat we moeten voorkomen dat kleuters uit groep 2 daar onnodig blijven hangen –het zogenaamde doorkleuteren- maar dat zij moeten doorstromen naar groep 3.  De Algemene Onderwijsbond (Aob) –als spreekbuis van de onderwijsgevenden- staat daar afwijzend tegenover. Zij vinden dat ‘doorkleuteren’ iets anders is dan ‘zittenblijven’. Men zegt met zoveel woorden dat de Staatssecretaris niks van het kleuterwonderwijs heeft begrepen. Dat is nogal een statement, maar goed …

Het moet toch normaal zijn dat bij het ontwerpen van beleid de uitvoerders worden betrokken? Niet alleen vanwege de belangrijke input die zij kunnen leveren, maar ook om draagvlak bij hen te verwerven. Zij moeten die verandering immers in de praktijk brengen. Als dit draagvlak ontbreekt dan zoeken ze geheid (legale) wegen om er onderuit te komen.

Heeft de bewindspersoon de onderwijssector dan helemaal niet geconsulteerd? Jawel, er is zelfs een handreiking opgesteld mede onder verantwoordelijkheid van de PO-raad (deze organisatie behartigt de belangen van schoolbesturen). Het zijn dan ook vooral schoolbesturen, managers en wetenschappers die input hebben geleverd. Daarmee zal de Staatssecretaris zijn beleid legitimeren. Het aantal leerkrachten dat een zegje heeft mogen doen is letterlijk op een hand te tellen.

Dat is buitengewoon vreemd. Ik hoor de laatste jaren niks anders dan dat we professionals serieus moeten nemen en hun in staat moeten stellen om hun werk naar behoren te doen. Zij weten het immers het beste. Wat hier gebeurt staat daar haaks op.

Ik weet verder niet wie er inhoudelijk gelijk heeft, maar daar gaat het hier niet om.

De Sterk Leren Academy maak zich zorgen over de wijze waarop beleid tot stand komt en vreest dat er in de praktijk niks van terechtkomt. Dan is het alleen maar wachten op de volgende Staatssecretaris, die het weer allemaal terugdraait. Ondertussen maken ze de onderwijssector horendol.

Meer informatie over Politiek en Beleid vindt u op de website van de Sterk Leren Academy.


Delen: Facebooktwitterredditlinkedinmail