Onze Rubrieken

De Sterk Leren Academy kent op dit moment drie kennisrubrieken: Sterk met Europa, Sterk met Demografie, Sterk met Beleid.

We nodigen auteurs graag uit om dit digitale platform waar kennis, over de meest uiteenlopende onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn, kan worden gedeeld en gehaald uit te breiden en te verbeteren.

In onze rubriek ‘Sterk met Europa’ presenteren we de eerste serie ‘Federalisering’. Heeft u een warm hart voor Europa, maar bent u niet zo blij met de Europese Unie? Dan spreekt de inhoud van de vier video’s over Federalisering u vast en zeker aan. In de Trailer hiernaast vertelt Leo Klinkers wat hij in die vier delen behandelt:

Deel 1 – De zwakte van de EU
Deel 2 – De kracht van een federatie
Deel 3 – Het gedurfde proces van de Amerikaanse federalisering
Deel 4 – De betekenis van een federale Constitutie voor Europa

Lees de Blogs over Europa
Bekijk de vlogs op YouTube

In onze rubriek ‘Sterk met Demografie’ presenteren we de eerste serie ‘Demografische veranderingen en beleid’. Loopt u, al dan niet beroepsmatig, aan tegen demografische veranderingen in uw omgeving? Heeft u te maken met vergrijzing of ziet u het aantal leerlingen in scholen teruglopen? Vreest u dat er tekorten op de arbeidsmarkt gaan ontstaan? Neemt het draagvlak voor bepaalde voorzieningen af? Heeft u last van leegstand? Dan zijn dat verschijnselen waar in meer of mindere mate een demografische component een rol speelt. Dan kan deze videocursus voor u leerzaam zijn. Kijk naar de Trailer.

Deel 1 – Bevolkingsopbouw
Deel 2 – Demografische veranderingen en verstandig beleid
Deel 3 – Tien jaar bevolkingsdaling op de bestuurlijke agenda
Deel 4 – Deskundigen aan het woord, verhalen uit de praktijk

Lees de Blogs over Demografie
Bekijk de vlogs op YouTube

In onze rubriek ‘Sterk met Beleid’ presenteren we een videocursus over Resultaatgericht Beleid Maken. Vindt u dat de samenleving een belangrijke rol moet spelen bij het ontwerpen van beleid? Zou de overheid veel meer ruimte moeten creëren om de samenleving eigen verantwoordelijkheid te geven? Worstelt u met de vraag hoe voorkom je dat er een democratisch gat gaat ontstaan? Wilt u niet voor de zoveelste keer papier produceren met de bureaula als eindbestemming? Vind u dat beleid uitvoerbaar en handhaafbaar moet zijn? Dan spreekt de inhoud van de video’s over Resultaatgericht Beleid Maken u vast en zeker aan. Kijk naar de trailer.

Deel 1 – De architectuur van het doorbreken van de status quo
Deel 2 – De architectuur van doel stellen
Deel 3 – De architectuur van doel bereiken
Deel 4 – De architectuur van beleid maken van onderop

Lees de Blogs over Beleid
Bekijk de vlogs op YouTube

Sterk met ……

Word auteur