Circulair Beleid Maken

In dit deel worden de stappen besproken die in de praktijk moeten worden gezet om Circulair Beleid te ontwerpen. Beleid dat dankzij inbreng van de samenleving kan rekenen op draagvlak en daarmee ook uitvoerbaar en handhaafbaar is.

7 Hoe organiseer ik expertmeetings?

Dit is de zevende les in een reeks van 11 lessen van de Module Circulair Beleid Maken.

Wat heb je geleerd na het volgen van deze les van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid?

* je begrijpt wat de waarde is van Expertmeetings voor DOEL STELLEN en DOEL BEREIKEN
* je weet wat een expertmeeting is;

* je weet welke functies een expertmeeting heeft;
* je weet hoeveel expertmeetings je moet organiseren;
* je weet hoe je een expertmeeting moet organiseren;
* je weet hoe je terugkoppeling geeft naar je opdrachtgever en andere belangstellenden.

Laat deskundigen de politiek-bestuurlijke interventiepunten bepalen

De contouren

In de Trailer hiernaast bespreekt Peter Hovens in het kort de inhoud van de Les Hoe organiseer ik expertmeetings?

De uitgebreide versie maakt deel uit van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid.

De toepassing

In de gemeente Voorst is in januari 2017 een proces gestart om te komen tot preventiebeleid in het sociale domein. De gemeente heeft gekozen voor een aanpak volgens de Methode Klinkers.

De Sterk Leren Academy volgt dit proces.

De expertmeetings in de gemeente Voorst vinden plaats in januari 2018. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie.

Gemeente Voorst
Hier verschijnt over enige tijd de voorbereiding en resultaten van de expertmeetings in Voorst.
Als voorbeeld tref je hier aan een het voorbereidende document voor de organisatie van drie expertmeetings.

Voorbereiding expertmeetings Project Arbeidsmarktbeleid Land van Cuijk

Dit is een verslag van een van de tien expertmeetings in het kader van het project De derde leeftijd Parkstad Limburg. Het betrof een expertmeeting over Welzijn.

Verslag Expertmeeting Welzijn Parkstad Limburg

Enkele valkuilen

We hebben in de loop der jaren heel wat mensen opgeleid en hen kennis bijgebracht over Circulair Beleid Maken. Met een fikse training leren we beleidsmedewerkers en managers wat de goede dingen zijn en op welke wijze ze de goede dingen goed moeten toepassen. Dat laatste is de grootste uitdaging, want de neiging om terug te vallen in oude gewoonten is erg groot. Het leren van de goede dingen is niet het probleem, maar het afleren van de verkeerde dingen: valkuilen liggen op de loer.

Smiley
Na een intensief traject waarbij vooral problemen, knelpunten en rottigheid de boventoon voeren, is de behoefte aan oplossingen en een positieve hoopvolle toekomst enorm groot. In zo’n sfeer slaan we graag deze stap van de expertmeetings over of we raffelen het een beetje af. Dat is niet goed. Voor de zorgvuldigheid en de legitimiteit is het goed om de analytische fase op een verstandige manier af te ronden. Bovendien worden de expertmeetings benut voor de sprong vooruit met name ten aanzien van de meest cruciale vraagstukken. Neem de tijd voor de expertmeetings en organiseer een en ander zorgvuldig. Het levert zoveel extra’s op.
Waarom zou je veel geld uitgeven aan kleine meetings? Een groepje van een man of acht kun je best wel in een vergaderzaaltje in het gemeentehuis laten vergaderen. Fout, helemaal fout.

Het groepje bestaat uit experts, dat zijn niet de eersten de besten. Je nodigt hen uit om alle wijsheid op tafel te leggen, om samen kritisch te kijken naar het procesmateriaal, om te komen tot nieuwe oplossingen. Om het maximale eruit te halen moet je een omgeving creëren waarin dit alles kan gebeuren. Een plezierige, rustige en mooie omgeving met voldoende ruimte. Koffie, thee, water en versnaperingen moeten volop aanwezig zijn. Dat mag wat kosten, want je krijgt er zoveel voor terug.

Enkele anekdotes

We hebben in de loop der jaren heel wat projecten in binnen- en buitenland voor onze rekening genomen. Je kunt je voorstellen dat je dan van alles meemaakt. Dat levert de nodige anekdotes op.

Smiley
Alles moet tot in de puntjes zijn georganiseerd. Een voorbeeld. Aan het slot van de analysefase in het eerder genoemde project naar aanleiding van de Van Traa-enquête in Amsterdam, gericht op het ontwerpen van een eigen politieke en bestuurlijke visie op de (georganiseerde) criminaliteit in Amsterdam, naast die van het openbaar ministerie en van de politie, vonden er in één week tien expertmeetings plaats met elk zo’n vijftig genodigden, naast vertegenwoordigers van de raad, het college en de administratie. Dus het team moest in één week vijfhonderd man accommoderen, met een uitgekiende planning van de koffie, het gebak en het cadeau bij het afscheid, tot en met de inhoudelijke voorbereiding van de onderwerpen die in de bijeenkomsten uitgediept moesten worden. De kwaliteit van expertmeetings is rechtevenredig met de (logistieke) voorbereiding daarvan.

Veel gestelde vragen

Hieronder komen enkele vragen aan de orde die regelmatig worden gesteld rondom het organiseren van expertmeetings.

Smiley vraagteken
Expertmeetings mogen niet teveel deelnemers bevatten, omdat je samen de diepte in moet. Denk daarbij aan ongeveer tien als maximum. Zoek het vooral in de kwaliteit en niet in de kwantiteit van de deelnemers. Let op toegevoegde waarde. Kom je toch op een hoog aantal uit, vraag je dan af of je binnen de thematiek wellicht moet differentiëren en meerdere meetings moet organiseren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat expertmeetings worden gebruikt voor het ‘preken voor eigen parochie’. Je kunt niet helemaal uitsluiten dat experts op de een of andere manier belang hebben bij een bepaalde uitkomst. De voorzitter moet daar melding van maken bij de opening van de bijeenkomst en erop wijzen dat de deelnemers er vooral vanwege hun expertise aanwezig zijn. Wees er gewoon alert op, maar ga uit van vertrouwen.
Een antwoord op deze vraag en een heleboel andere vragen vind je door het bekijken van de video.


  [recaptcha]

  Enkele begrippen

  Hieronder tref je een aantal begrippen aan die verband houden met ExpertmeetingsZe zijn afkomstig uit het boek Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.

  Door op onderstaande buttons te klikken krijg je een beschrijving.

  Vakvereisten voor Politiek en Beleid
  Analysefase
  Bereiken
  Elimineren van de oorzaken
  Gewenste situatie
  Oorzakelijk complex
  Oplossingen en oplossingsrichtingen
  Synhesefase
  Waarneming van de problematische werkelijkheid
  Werken van buiten naar binnen en van onderop
  Ga naar 8 Hoe schrijf ik een Visie en Strategie?