Circulair Beleid Maken

In dit deel worden de stappen besproken die in de praktijk moeten worden gezet om Circulair Beleid te ontwerpen. Beleid dat dankzij inbreng van de samenleving kan rekenen op draagvlak en daarmee ook uitvoerbaar en handhaafbaar is.

2 Cijfers en Feiten

Dit is de tweede les in een reeks van 11 lessen van de Module Circulair Beleid Maken.

Wat heb je geleerd na het volgen van deze les van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid?

* waarom Cijfers en Feiten onmisbaar zijn om je DOEL te STELLEN en je DOEL te BEREIKEN
* welke kennisbronnen je kunt gebruiken;
* hoe je moet omgaan met de kennis van teamleden;
* hoe je een bronnenboek samenstelt.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Deskresearch

Opzetten databank

De contouren

In de Trailer hiernaast bespreekt Peter Hovens in het kort de inhoud van de Les Cijfers en Feiten.

De uitgebreide versie maakt deel uit van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid.

De toepassing

In de gemeente Voorst is in januari 2017 een proces gestart om te komen tot preventiebeleid in het sociale domein. De gemeente heeft gekozen voor een aanpak volgens de Methode Klinkers.

De Sterk Leren Academy volgt dit proces.

Hieronder bespreken gedurende de voortgang van het proces in Voorst enkele aspecten met betrekking tot het verzamelen van Cijfers en Feiten.

Gemeente Voorst
Deze vraag zal ook tijdens het proces in Voorst vaak worden gesteld. Vele concreet geformuleerde vragen zullen we gaande het proces hier publiceren met de betreffende antwoorden. Dat zal gebeuren vanaf de fase van de Bloemlezing.
Zodra het bronnenboek van Voorst gereed is, zal het hier worden gepubliceerd. Dat zal pas aan het einde van het proces zijn.

Voorlopig presenteren we hier de inhoudsopgave van een openbaar vervoer project in Noord-Brabant

Inhoudsopgave bronnenboek HOP

en een literatuurlijst van een project over vergrijzing in Parkstad Limburg.

Literatuurlijst Vergrijzing Parkstad Limburg

Enkele valkuilen

We hebben in de loop der jaren heel wat mensen opgeleid en hen kennis bijgebracht over Circulair Beleid Maken. Met een fikse training leren we beleidsmedewerkers en managers wat de goede dingen zijn en op welke wijze ze de goede dingen goed moeten toepassen. Dat laatste is de grootste uitdaging, want de neiging om terug te vallen in oude gewoonten is erg groot. Het leren van de goede dingen is niet het probleem, maar het afleren van de verkeerde dingen: valkuilen liggen op de loer.

Smiley
Het vergaren van cijfers en feiten is onmisbaar. Zij verschaffen een objectieve werkelijkheid. Maar ze vormen slechts een deel van de werkelijkheid. Daarnaast is er de werkelijkheid zoals die wordt beleefd door burgers en sleutelfiguren: dat is de subjectieve werkelijkheid. Ook die werkelijkheid moet in kaart worden gebracht. Hoe dat gebeurt staat in de volgende modules.
Teamwerk is werken in gezamenlijkheid. Daarbij hoort geen arbeidsverdeling in die zin dat 1 lid van het team in het bijzonder verantwoordelijk is voor het vergaren van de cijfers en feiten. Het is een taak van elk teamlid afzonderlijk en van het team gezamenlijk.

Enkele anekdotes

We hebben in de loop der jaren heel wat projecten in binnen- en buitenland voor onze rekening genomen. Je kunt je voorstellen dat je dan van alles meemaakt. Dat levert de nodige anekdotes op.

Smiley
Tijdens de consultatieronde werden zorgen geuit over demografische ontwikkelingen. Om een en ander goed te kunnen duiden hadden we mooie grafiekjes geproduceerd. De opdrachtgever was hier wel van onder de indruk en kwam vervolgens met het idee om alle uitspraken die gedaan waren tijdens de consultatieronde van cijfers en plaatjes te voorzien. Ik heb hem uitgelegd dat dit niet de bedoeling is (het gaat om kwalitatieve uitspraken) en praktisch gezien zelfs onmogelijke (we gaan geen absurde factchecking-operatie in gang zetten). Hij bleef aandringen. Ik heb hem gevraagd of hij misschien zelf een voorzet wilde maken. Nooit meer iets over gehoord …

Veel gestelde vragen

Hieronder komen enkele vragen aan de orde die regelmatig worden gesteld rondom het gebruik van cijfers feiten en de verantwoording van het gebruik van bronnen.

Smiley
Nee, hier kun je niet mee volstaan. Geraadpleegde bronnen moeten terug te vinden zijn. Dat heeft alles te maken met betrouwbaarheid. Dat je kunt aantonen dat je niks uit je duim hebt gezogen. Het moet met andere woorden wetenschappelijk verantwoord zijn. Gebruik daarom bij de vermelding van de bronnen ook bijvoorbeeld de richtlijnen van de American Psychological Association (APA).
In principe ben je pas klaar als je de antwoorden hebt gevonden op de steeds weer terugkerende vraag: ‘Wat zouden we nog moeten willen weten?’ Dit kan in theorie oneindig doorgaan. Maar je loot natuurlijk tegen grenzen aan. Niet altijd zijn cijfers voorhanden. Zelf verzamelen van cijfers kan tot buitenproportionele inspanningen leiden. Laat het teamgevoel hier ook een rol in spelen. Als het team het op een gegeven moment goed vindt, dan is het goed. Je moet het kunnen verantwoorden. Ga in geen geval cijfers en feiten bij elkaar fantaseren.

Enkele relevante begrippen

Hieronder tref je een aantal begrippen aan die verband houden met Cijfers en Feiten. Ze zijn afkomstig uit het boek Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.

Door op onderstaande buttons te klikken krijg je een beschrijving.

Vakvereisten voor Politiek en Beleid
Argumentatie
Bloemlezing
Formele Logica
Kennisbeleid
Kennissturing
Projectteam
Scheiding beleid uitvoering
Schijnwereld
Sturen op maatschappelijke processen
Ga naar 3 Hoe maak ik een omgevingsanalyse?