/Sterk met Demografie

De toekomst van de krimpregio’s

Onlangs verschenen twee berichten over de toekomst van de krimpregio’s in de media. Op 13 maart 2017 plaatste dagblad Trouw een opiniestuk van de hand van Jorn Koelemaij en Barend Wind, getiteld ‘Fixatie op de grote stad schaadt de provincie’. In dit stuk uiten de schrijvers hun zorgen over de discrepantie tussen de (ruimtelijke) ontwikkelingen [...]

By | maart 15th, 2017|Sterk met Demografie|0 Comments

Gebrek aan politieke moed

Ik was op 8 maart 2017 bij een bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB). Dit is een landelijke netwerkorganisatie, die is ontstaan op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, rondom het vraagstuk van demografische ontwikkelingen in het algemeen en bevolkingsdaling in het bijzonder. Onderwerp van gesprek was hoe we naar de [...]

By | maart 9th, 2017|Sterk met Demografie|0 Comments

Inwonerkannibalisme

In het kader van de rubriek Sterk met Demografie schenk ik aandacht aan de nieuwste bevolkingscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving medio september 2016 lanceerden. Zij  verwachten tot 2030 een groei van bijna 1 miljoen, maar die komt voor rekening van immigratie. Wij zelf produceren in Nederland [...]

By | september 27th, 2016|Sterk met Demografie|0 Comments