Onze berichten

Op deze Blog-pagina ,verschijnen regelmatig blogs die verband houden met de rubrieken Sterk met Europa, Sterk met Demografie en Sterk met Beleid. De blogs bespreken doorgaans kritisch de binnenlandse en buitenlands actualiteit.

We nodigen iedereen graag uit om door middel van blogs een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ook om onze agora te betreden en aldaar een bijdrage aan de dialoog te leveren rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

De toekomst van de krimpregio’s

Onlangs verschenen twee berichten over de toekomst van de krimpregio’s in de media. Op 13 maart 2017 plaatste dagblad Trouw een opiniestuk van de hand van Jorn Koelemaij en Barend Wind, getiteld ‘Fixatie op de grote stad schaadt de provincie’. In dit stuk uiten de schrijvers hun zorgen over de discrepantie tussen de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de Randstad en de rest van het land. Het vergoelijkende argument dat de regio’s ook profiteren van de dynamiek [...]

By | maart 15th, 2017|Categories: Sterk met Demografie|0 Comments

Tien voordelen van een Europese Federatie

door Leo Klinkers, maart 2017 In 1776 verklaarden de 13 Britse kolonies in Noord-Amerika zich onafhankelijk van Engeland. Elf jaar later vormden zij de Federatie van de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf dat moment besefte men in Engeland dat ze hun tientallen Kolonies, Protectoraten, Dominions en Territories zouden verliezen als ze die niet met elkaar zouden verbinden in een Federale organisatie. Echter, elke federaliseringspoging vanuit Engeland zelf mislukte. Canada, Australië, Maleisië, Pakistan en India zijn [...]

By | maart 11th, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Gebrek aan politieke moed

Ik was op 8 maart 2017 bij een bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB). Dit is een landelijke netwerkorganisatie, die is ontstaan op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, rondom het vraagstuk van demografische ontwikkelingen in het algemeen en bevolkingsdaling in het bijzonder. Onderwerp van gesprek was hoe we naar de toekomst toe dit netwerk verder vorm en inhoud kunnen geven. Ik heb daar ingebracht dat ik behoefte heb aan een [...]

By | maart 9th, 2017|Categories: Sterk met Demografie|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: introductie

door Leo Klinkers, januari 2017 Inleiding Het streven naar een federaal Europa is als grondvuur, karakteristiek voor heide- en veenbranden. Dat type vuur verspreidt zich onder de grond, komt af en toe bovengronds, maar is dan moeilijk te bestrijden omdat de bron zich onder de grond voortdurend verplaatst. Men kan twisten over de vraag of dat bovengrondse vuur goed of slecht is. In algemene zin zijn bos-, veen- en heidebranden niet zonder meer slecht. Soms [...]

By | februari 22nd, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 1, The Federalist Papers

door Leo Klinkers, januari 2017 Na de introductie volgt nu een bespreking van deel 1: The Federalist Papers.   The Federalist Papers Auteurs Alexander Hamilton, James Madison en John Jay (1787-1788) Doel Ik benader de Federalist Papers als een leerstuk vol vernieuwende inzichten over de vorm en inhoud van staatsvorming die recht doet aan twee onvervreemdbare rechten van een volk, namelijk vrijheid en geluk. Wat ik hierna schrijf is daarom bedoeld om het onheil van [...]

By | februari 22nd, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments