Blogs Demografie

Op deze Blog-pagina verschijnen regelmatig blogs die verband houden met de rubriek Sterk met Demografie. In deze blogs bespreken we kritisch de binnenlandse en buitenlands actualiteit.

We nodigen iedereen graag uit om door middel van blogs een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ook om onze agora te betreden en aldaar een bijdrage aan de dialoog te leveren rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

De toekomst van de krimpregio’s

Onlangs verschenen twee berichten over de toekomst van de krimpregio’s in de media. Op 13 maart 2017 plaatste dagblad Trouw een opiniestuk van de hand van Jorn Koelemaij en Barend Wind, getiteld ‘Fixatie op de grote stad schaadt de provincie’. In dit stuk uiten de schrijvers hun zorgen over de discrepantie tussen de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de Randstad en de rest van het land. Het vergoelijkende argument dat de regio’s ook profiteren van de dynamiek [...]

By | maart 15th, 2017|Categories: Sterk met Demografie|0 Comments

Gebrek aan politieke moed

Ik was op 8 maart 2017 bij een bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB). Dit is een landelijke netwerkorganisatie, die is ontstaan op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, rondom het vraagstuk van demografische ontwikkelingen in het algemeen en bevolkingsdaling in het bijzonder. Onderwerp van gesprek was hoe we naar de toekomst toe dit netwerk verder vorm en inhoud kunnen geven. Ik heb daar ingebracht dat ik behoefte heb aan een [...]

By | maart 9th, 2017|Categories: Sterk met Demografie|0 Comments

Inwonerkannibalisme

In het kader van de rubriek Sterk met Demografie schenk ik aandacht aan de nieuwste bevolkingscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving medio september 2016 lanceerden. Zij  verwachten tot 2030 een groei van bijna 1 miljoen, maar die komt voor rekening van immigratie. Wij zelf produceren in Nederland al vele jaren minder kinderen dan dat er mensen overlijden. Alleen door de komst van migranten blijven we nog een [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Demografie|0 Comments