Blogs Beleid

Op deze Blog-pagina verschijnen regelmatig blogs die verband houden met de rubriek Sterk met Beleid. In deze blogs bespreken we kritisch de binnenlandse en buitenlands actualiteit.

We nodigen iedereen graag uit om door middel van blogs een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ook om onze agora te betreden en aldaar een bijdrage aan de dialoog te leveren rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

Pleur op?

  In het kader van de rubriek ‘Geboden en verboden voor politiek en beleid’ wil ik het nog even hebben over het optreden van Premier Rutte in het programma ‘Zomergasten’ van zondag 4 september 2016. Rutte vond het nodig om allochtone jongeren met een kritische of vijandige houding tegenover Nederland toe te voegen: “Pleur op”. Op maandag 5 september bepleitte minister Schippers in de Schoo-lezing de oprichting van een vrijheidscoalitie tegen de radicale islam, gebaseerd [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|2 Comments

Het Grote Foutenboek

In het kader van de rubriek Sterk met Beleid mag ik niet voorbijgaan aan het Grote Foutenboek. De overheid is niet of nauwelijks een lerende organisatie. Alleen individuele personen hebben een lerend vermogen, organisaties in de zin van groepen van personen, niet. Organisaties leren tot op zekere hoogte door de instroom van nieuwe, en anders opgeleide mensen. Door de afwezigheid van een basaal lerend vermogen bij de overheid kan zij dus steeds weer fouten maken [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Grote Fouten Boek, Sterk met Beleid|0 Comments

Oorzaken van falend beleid

In het kader van de rubriek Sterk met Beleid schenk ik aandacht aan enkele oorzaken van falend beleid. De meest voorkomende oorzaken liggen in een onjuiste benadering van een probleem. Laten we eens kijken naar het volgende onderscheid. Ten eerste. Het falen van beleid kan komen doordat men geen antennes of sensoren heeft om aan te voelen dat er een probleem op komst is. Een klassiek voorbeeld is de Maginotlinie die de Fransen na de [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Grote Fouten Boek, Sterk met Beleid|0 Comments

Beter communiceren

In het kader van de rubriek Sterk met Beleid plaats ik enkele kanttekeningen bij het rapport ‘Omstreden bestemming’ dat de Nationale Ombudsman publiceerde op 20 september 2016. In dat rapport concludeert de ombudsman dat gemeenten zich beter moeten voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen zoals bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum. Bij alle voorbeelden in het rapport gaat het om die ene – in toenemende mate belangrijke vraag: hoe verwerf ik bij mijn burgers draagvlak [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|0 Comments

Argumentatie

Fred Teeven In het kader van de rubriek ‘Geboden en verboden voor politiek en beleid’ wil ik iets melden over het begrip ‘argumentatie’. Besluiten moeten gedragen kunnen worden door geldige argumenten anders rusten ze op drijfzand. Het uitwisselen van argumenten is de kern van het politieke debat, waarbij idealiter de sterkste argumenten winnen. Op die manier krijgen we de beste besluiten. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik tijdens de uitzending van [...]

By | september 26th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|0 Comments