Blogs Beleid

Op deze Blog-pagina verschijnen regelmatig blogs die verband houden met de rubriek Sterk met Beleid. In deze blogs bespreken we kritisch de binnenlandse en buitenlands actualiteit.

We nodigen iedereen graag uit om door middel van blogs een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ook om onze agora te betreden en aldaar een bijdrage aan de dialoog te leveren rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

Zorgfonds

In het kader van de rubriek Sterk met Beleid neem ik het Zorgfonds onder de loep. Als u de vlog ‘Zorgstelsel’ heeft gezien dan weet u dat ik dit stelsel afwijs wegens een systeemfout, namelijk het kruisen van solidariteit met marktwerking. Dat is hetzelfde als het kruisen van een eekhoorn met een duif. Het resultaat laat zich gemakkelijk raden. Dus de stelling dat dit zorgstelsel moet verdwijnen ondersteun ik graag. Maar ……, de stelling [...]

By | oktober 20th, 2016|Categories: Grote Fouten Boek, Sterk met Beleid|0 Comments

Bestuurlijke organisatie

In de serie Sterk met Beleid plaats ik enkele opmerkingen over de bestuurlijke organisatie van ons land. Die is zwaar verouderd. De drie lagen Rijk, Provincies en Gemeenten zijn toe aan een grondige vernieuwingsbeurt. Dat impliceert verandering door middel van structuursturing. Maar dat is oppassen geblazen. Je moet alleen aan structuursturing doen als je aantoont dat problemen voortvloeien uit de structuur. Als je dat niet kunt aantonen, dan moet je veranderingen doorvoeren via processturing en/of [...]

By | oktober 5th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|0 Comments

Zorgstelsel: ‘Doif is dood’

In het kader van de rubriek Sterk met Beleid plaats ik enkele kanttekeningen bij het debat in de Tweede Kamer op 21 september 2016 over het zorgstelsel. Deze  opening van de Algemene Beschouwingen bood een fascinerend toneel van fractieleiders die probeerden het betoog van SP-leider Roemer aan te vallen, zonder hun eigen visie op de ernstige fouten in het zorgstelsel te ontkrachten. Eigenlijk moesten ze allemaal toegeven dat Roemer gelijk had met zijn fundamentele kritiek [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|0 Comments

Systeemfout

In het kader van rubriek Sterk met Beleid beschrijf ik de essentie van een systeemfout. Je kunt vier soorten fouten maken. In de eerste plaats gewone fouten. Bijvoorbeeld zeggen dat 2+2 vijf is. In de tweede plaats tactische fouten. Bijvoorbeeld tegen je vrouw zeggen dat ze in die dure nieuwe broek een dikke kont heeft. In de derde plaats strategische fouten. Bijvoorbeeld door potentaten als Poetin of Erdogan met fluwelen handschoenen aan te pakken. In [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|0 Comments

Rechtsstaat

In het kader van de rubriek ‘Geboden en verboden voor politiek en beleid’ is het nodig om iets te zeggen over het begrip ‘rechtsstaat’. Steeds vaker zie en hoor je politici, waaronder Premier Rutte, praten over de rechtsstaat en over de middelen van de rechtsstaat. Maar niet zelden tasten zij mis als zij begrippen uit het recht gebruiken. De ‘rechtsstaat’ is slechts een abstractie. Het is een rechtsidee. En er bestaat niet zoiets als ‘de [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Beleid|0 Comments