Blogs Europa

Op deze Blog-pagina verschijnen regelmatig blogs die verband houden met de rubriek Sterk met Europa. In deze blogs bespreken we kritisch de binnenlandse en buitenlands actualiteit.

We nodigen iedereen graag uit om door middel van blogs een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ook om onze agora te betreden en aldaar een bijdrage aan de dialoog te leveren rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

Integratie

In het kader van de rubriek Sterk met Europa wordt het tijd om aandacht te schenken aan het begrip ‘integratie’. Ik doel dan niet op integratie van lidstaten binnen de Europese Unie. Waarom integratie in die context verkeerd wordt gebruikt leg ik uit in Deel 2 van de vierdelige serie over federalisering in de rubriek Sterk met Europa. Dus daar verwijs ik kortheidshalve naar. Hier wil ik het hebben over het begrip integratie dat met [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Federaal Zwitserland

In het kader van de rubriek Sterk met Europa moet ik niet alleen aandacht schenken aan het initiatief van Geert Wilders om de Nederlandse democratie te verrijken met vier bindende referenda per jaar – naar Zwitsers model - maar ook aan het bericht op 15 september 2016 dat er in Zwitserland opschudding is ontstaan omdat de Technische Hogeschool in Zurich niet langer 90.000 euro wil bijdragen aan het instandhouden van de vierde officiële taal in [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Bratislava-top: voortdenderend intergouvernementalisme

In het kader van de rubriek Sterk met Europa plaats ik enkele kanttekeningen bij de informele Eurotop in Bratislava op 16 september 2016. In zakelijk opzicht valt weinig te melden. Het was vlees noch vis. Natuurlijk kan men zich verschuilen achter het informele karakter en achter het feit dat men toch één besluit heeft genomen, namelijk dat er nieuwe plannen moeten worden gemaakt ter bespreking in een volgende Eurotop. Maar wat er aan inhoudelijke informatie [...]

By | september 27th, 2016|Categories: Sterk met Europa|0 Comments