Blogs Europa

Op deze Blog-pagina verschijnen regelmatig blogs die verband houden met de rubriek Sterk met Europa. In deze blogs bespreken we kritisch de binnenlandse en buitenlands actualiteit.

We nodigen iedereen graag uit om door middel van blogs een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ook om onze agora te betreden en aldaar een bijdrage aan de dialoog te leveren rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

Donner 2.0

Leo Klinkers, april 2017 Het eerste hoofdstuk van het Jaarverslag 2016 van de Raad van State is briljant. De ‘oude Donner’ schreef jaren geleden: ‘het bestuursrecht is het recht in beweging en het staatsrecht het recht in rust’. Donner 2.0, daarentegen, bepleit het staatsrecht in beweging te brengen om niet te vallen in de afgronden tussen drie breuklijnen in de fundamenten van onze staat: de opkomst van nationale zelfgenoegzaamheid; het vergaren van politieke macht belangrijker [...]

By | april 18th, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Tien voordelen van een Europese Federatie

door Leo Klinkers, maart 2017 In 1776 verklaarden de 13 Britse kolonies in Noord-Amerika zich onafhankelijk van Engeland. Elf jaar later vormden zij de Federatie van de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf dat moment besefte men in Engeland dat ze hun tientallen Kolonies, Protectoraten, Dominions en Territories zouden verliezen als ze die niet met elkaar zouden verbinden in een Federale organisatie. Echter, elke federaliseringspoging vanuit Engeland zelf mislukte. Canada, Australië, Maleisië, Pakistan en India zijn [...]

By | maart 11th, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: introductie

door Leo Klinkers, januari 2017 Inleiding Het streven naar een federaal Europa is als grondvuur, karakteristiek voor heide- en veenbranden. Dat type vuur verspreidt zich onder de grond, komt af en toe bovengronds, maar is dan moeilijk te bestrijden omdat de bron zich onder de grond voortdurend verplaatst. Men kan twisten over de vraag of dat bovengrondse vuur goed of slecht is. In algemene zin zijn bos-, veen- en heidebranden niet zonder meer slecht. [...]

By | februari 22nd, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 1, The Federalist Papers

door Leo Klinkers, januari 2017 Na de introductie volgt nu een bespreking van deel 1: The Federalist Papers.   The Federalist Papers Auteurs Alexander Hamilton, James Madison en John Jay (1787-1788) Doel Ik benader de Federalist Papers als een leerstuk vol vernieuwende inzichten over de vorm en inhoud van staatsvorming die recht doet aan twee onvervreemdbare rechten van een volk, namelijk vrijheid en geluk. Wat ik hierna schrijf is daarom bedoeld om het onheil van [...]

By | februari 22nd, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 2, Wij Europanen

door Leo Klinkers, januari 2017 Hieronder volgt het tweede deel in de serie Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme   Wij Europeanen Auteur Wim de Wagt (www.wimdewagt.nl), e-Book versie 2015 Inleiding Wij Europeanen is een erudiet, spannend en leerzaam boek. Wim de Wagt vertelt gedetailleerd hoe al meteen na de Eerste Wereldoorlog werd begrepen dat het Verdrag van Versailles - door zijn rigide maatregelen tegen het verslagen Duitsland – de kiem [...]

By | februari 22nd, 2017|Categories: Sterk met Europa|0 Comments