Circulair Beleid Maken

In dit deel worden de stappen besproken die in de praktijk moeten worden gezet om Circulair Beleid te ontwerpen. Beleid dat dankzij inbreng van de samenleving kan rekenen op draagvlak en daarmee ook uitvoerbaar en handhaafbaar is.

5 Hoe maak ik een bloemlezing?

Dit is de vijfde les in een reeks van 11 lessen van de Module Circulair Beleid Maken.

Wat heb je geleerd na het volgen van deze les van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid?

* je begrijpt waarom een Bloemlezing onmisbaar is om DOEL te STELLEN en DOEL te BEREIKEN;
* je weet hoe je gebruik moet maken van de resultaten uit de consultatieronde;
* je weet hoe je van een individuele naar een teamanalyse gaat;
* je weet hoe je omgaat met overlap en herhaling;
* je weet hoe je omgaat met ‘gevoelige’ uitspraken;
* je weet hoe je terugkoppeling geeft naar de sleutelfiguren.

Leg de citaten vast en stuur daarbij op relatieve dissensus

De contouren

In de Trailer hiernaast bespreekt Peter Hovens in het kort de inhoud van de Les Hoe maak ik een Bloemlezing?

De uitgebreide versie maakt deel uit van de Online Opleiding Samenlevingsbeleid.

De toepassing

In de gemeente Voorst is in januari 2017 een proces gestart om te komen tot preventiebeleid in het sociale domein. De gemeente heeft gekozen voor een aanpak volgens de Methode Klinkers.

De Sterk Leren Academy volgt dit proces.

De Bloemlezing is eind september afgerond. Het is een indrukwekkend document geworden van bijna 1000 pagina’s. Alleen de inhoudsopgave al boezemt ontzag in.

Gemeente Voorst
Op onderstaande foto zien we de verantwoordelijke wethouders Wim Vrijhoef (l) en Harjo Pinkster (r) de voorlopige inhoudsopgave van de bloemlezing bestuderen, die op dat moment uit maar liefst 8 a4’tjes bestond.

nbsp;

Het uiteindelijke document van bijna 1000 bladzijden is indrukwekkend. De inhoudsopgave alleen al beslaat 32 bladzijden.

Hier kun je kennisnemen van de bloemlezing van het project De Derde Leeftijd van Parkstad Limburg bekijken als voorbeeld.

Bloemlezing eindversie 07okt04

Enkele valkuilen

We hebben in de loop der jaren heel wat mensen opgeleid en hen kennis bijgebracht over Circulair Beleid Maken. Met een fikse training leren we beleidsmedewerkers en managers wat de goede dingen zijn en op welke wijze ze de goede dingen goed moeten toepassen. Dat laatste is de grootste uitdaging, want de neiging om terug te vallen in oude gewoonten is erg groot. Het leren van de goede dingen is niet het probleem, maar het afleren van de verkeerde dingen: valkuilen liggen op de loer.

Smiley
De citaten uit de gesprekken met de sleutelfiguren moeten zo letterlijk mogelijk in de Bloemlezing worden gezet. Dus spreektaal. Ga kromme zinnen niet aanpassen, behalve als het wartaal is. Schrijf het op zoals het is uitgesproken en zet het in de Bloemlezing zoals het is opgeschreven. Dan herkennen sleutelfiguren later, bij het bladeren door de Bloemlezing, hun eigen inbreng en dat schept draagvlak.
Voorkom dit. Hier moet een beetje arbeidsverdeling plaatsvinden. Een teamlid begint tijdens de Consultatieronde alvast uit de lijst van binnengekomen verslagen citaten te plukken en plakt ze in een nieuw document. Citaten die bij elkaar horen dus ook bij elkaar zetten. De andere teamleden kijken voortdurend naar die groeiende Bloemlezing en geven commentaar op de juistheid van gegroepeerde citaten.

Enkele anekdotes

We hebben in de loop der jaren heel wat projecten in binnen- en buitenland voor onze rekening genomen. Je kunt je voorstellen dat je dan van alles meemaakt. Dat levert de nodige anekdotes op.

Smiley
Een proces dat als relatieve dissensus is ingezet, eindigt vaak voor een aantal personen in relatieve consensus. Markant speelde dat bij de houding van de voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Smit-Kroes. Die ging het proces van het ontwerpen van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1987-1989) in als pleitbezorgster voor (auto)mobiliteit, maar begon gaandeweg leiding te geven aan het vinden van de integratie tussen mobiliteit, economische ontwikkeling en een duurzaam milieu. Toen de VVD-fractie haar verzocht om haar milieustandpunt op te geven weigerde ze dat. Dat leidde tot de val van het tweede Kabinet Lubbers.
Een sleutelfiguur zei het volgende: ‘Jouw minister is een ‘laffe hond’”. De interviewer schreef dat keurig op.  Het team besloot om dat citaat in de bloemlezing op te nemen vanuit de gedachte dit voor de minister weleens vitale informatie zou kunnen zijn.’ Toen de betrokken minister in de bloemlezing zag staan dat iemand hem een laffe hond vond antwoordde hij: ‘Daar herken ik mij niet in.’

Veel gestelde vragen

Hieronder komen enkele vragen aan de orde die regelmatig worden gesteld rondom het maken van een bloemlezing.

Smiley
Ja, je moet echt alles verwerken. Als je dat niet doet dan maak je als projectteam keuzes om citaten te schrappen. Wie ben je als team om dat te doen? Op basis waarvan maak je dan die keuzes? Door alles te verwerken doe je recht aan zowel de sleutelfiguren als de interviewers, mensen die zich voor de goede zaak hebben ingespannen.
Nee, ook uitspraken die haaks staan op de objectieve werkelijkheid krijgen hun plek in de Bloemlezing. Als iemand zegt dat Kerstmis dit jaar op 29 december valt, dan weten we dat dit niet klopt, maar het is de moeite waard om te weten dat er mensen zijn die deze mening hebben. Dus, gewoon opschrijven en opnemen in de Bloemlezing.
Een antwoord op deze vraag en een heleboel andere vragen vind je door het bekijken van de video.


  [recaptcha]

  Enkele begrippen

  Hieronder tref je een aantal begrippen aan die verband houden met De Bloemlezing. Ze zijn afkomstig uit het boek Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.

  Door op onderstaande buttons te klikken krijg je een beschrijving.

  Vakvereisten voor Politiek en Beleid
  Arbeidsverdeling
  Collectief en Individueel
  Consultatieronde
  Individuele analyse
  Interviews
  Omgevingsanalyse
  Projectmatig werken
  Sleutelfiguren
  Teamanalyse