Ik doe mee

Ik word lid van de Coöperatie Sterk Leren Academy

Het lidmaatschap van de coöperatie betekent twee dingen. In de eerste plaats betaalt u contributie van € 2,50 per maand, waardoor u medezeggenschap krijgt over de Academy. De contributie wordt aangewend voor de digitale infrastructuur en ondersteuning via de VOF Sterk Leren Academy*. In de tweede plaats maakt u uw eigen kennisproducten, die via de Sterk Leren Academy worden verkocht.

Naast de inkomsten van de verkoop van uw producten ontvangt u tevens een deel van de verkoop van andere deelnemers aan de Academy.

We bieden u gratis ondersteuning om uw eigen kennisproducten te maken. We verwachten dat u over uw onderwerp minimaal drie video’s produceert. Eén video is de trailer en de andere twee zijn inhoudelijke producten. We noemen dat een serie. Belangstellenden kunnen de trailer gratis bekijken. De eerste inhoudelijke video kunnen ze bekijken tegen social pay. De derde video wordt per stuk beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 2,70. Vanaf een vierde video verkopen we de producten als serie voor een totaalbedrag van € 9,70.

U krijgt als maker ongeveer de helft van elke verkochte video/serie. Ongeveer een kwart gaat naar de VOF Sterk Leren Academy* voor gemaakte kosten. Het resterende bedrag wordt gestort in een gezamenlijke pot die we halfjaarlijks verdelen over alle leden.

Heeft u serieuze belangstelling? Vul dan het contactformulier in. We nemen dan spoedig contact met u op.

* De VOF is een apart bedrijf dat:

1.    verantwoordelijk is voor het inrichten en onderhouden van een digitale infrastructuur ten behoeve van de Coöperatie Sterk Leren Academy;

2.    de leden van de coöperatie ondersteunt en ontzorgt bij het maken van kennisproducten.

Contact

Neem contact met ons op
info@sterkleren.academy