Agora

In de Agora van de Sterk Leren Academy vindt de dialoog plaats rondom diverse maatschappelijke vraagstukken.

De dialoog speelt een belangrijke rol om het vergaren, verbreden en verdiepen van kennis.

Om deel te nemen vragen we belangstellenden om zich eerst te registreren als deelnemer.

Home Forums