/2017

Donner 2.0

Leo Klinkers, april 2017 Het eerste hoofdstuk van het Jaarverslag 2016 van de Raad van State is briljant. De ‘oude Donner’ schreef jaren geleden: ‘het bestuursrecht is het recht in beweging en het staatsrecht het recht in rust’. Donner 2.0, daarentegen, bepleit het staatsrecht in beweging te brengen om niet te vallen in de afgronden [...]

By | april 18th, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

De toekomst van de krimpregio’s

Onlangs verschenen twee berichten over de toekomst van de krimpregio’s in de media. Op 13 maart 2017 plaatste dagblad Trouw een opiniestuk van de hand van Jorn Koelemaij en Barend Wind, getiteld ‘Fixatie op de grote stad schaadt de provincie’. In dit stuk uiten de schrijvers hun zorgen over de discrepantie tussen de (ruimtelijke) ontwikkelingen [...]

By | maart 15th, 2017|Sterk met Demografie|0 Comments

Tien voordelen van een Europese Federatie

door Leo Klinkers, maart 2017 In 1776 verklaarden de 13 Britse kolonies in Noord-Amerika zich onafhankelijk van Engeland. Elf jaar later vormden zij de Federatie van de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf dat moment besefte men in Engeland dat ze hun tientallen Kolonies, Protectoraten, Dominions en Territories zouden verliezen als ze die niet met elkaar [...]

By | maart 11th, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

Gebrek aan politieke moed

Ik was op 8 maart 2017 bij een bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB). Dit is een landelijke netwerkorganisatie, die is ontstaan op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, rondom het vraagstuk van demografische ontwikkelingen in het algemeen en bevolkingsdaling in het bijzonder. Onderwerp van gesprek was hoe we naar de [...]

By | maart 9th, 2017|Sterk met Demografie|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: introductie

door Leo Klinkers, januari 2017 Inleiding Het streven naar een federaal Europa is als grondvuur, karakteristiek voor heide- en veenbranden. Dat type vuur verspreidt zich onder de grond, komt af en toe bovengronds, maar is dan moeilijk te bestrijden omdat de bron zich onder de grond voortdurend verplaatst. Men kan twisten over de vraag [...]

By | februari 22nd, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 1, The Federalist Papers

door Leo Klinkers, januari 2017 Na de introductie volgt nu een bespreking van deel 1: The Federalist Papers.   The Federalist Papers Auteurs Alexander Hamilton, James Madison en John Jay (1787-1788) Doel Ik benader de Federalist Papers als een leerstuk vol vernieuwende inzichten over de vorm en inhoud van staatsvorming die recht doet aan twee [...]

By | februari 22nd, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 2, Wij Europanen

door Leo Klinkers, januari 2017 Hieronder volgt het tweede deel in de serie Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme   Wij Europeanen Auteur Wim de Wagt (www.wimdewagt.nl), e-Book versie 2015 Inleiding Wij Europeanen is een erudiet, spannend en leerzaam boek. Wim de Wagt vertelt gedetailleerd hoe al meteen na de Eerste [...]

By | februari 22nd, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 3, June 1940, Great Britain and the First Attempt to Build a European Union

door Leo Klinkers, januari 2017 Hieronder volgt het derde deel uit de serie Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme.   June 1940, Great Britain and the First Attempt to Build a European Union Auteur Andrea Bosco, e-Book versie 2016 Inleiding Andrea Bosco heeft een groot aantal publicaties over federalisme op zijn [...]

By | februari 22nd, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 4, De ziekte van Europa

door Leo Klinkers, januari 2017 Hieronder volgt het vierde deel uit de serie Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme.   De ziekte van Europa Auteur Guy Verhofstadt, e-Book versie 2015 Inleiding In dit boek gaat het maar over één onderwerp: de structuren en de procedures van de Europese Unie zelf als [...]

By | februari 22nd, 2017|Sterk met Europa|0 Comments

Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme: deel 5, Broederschap. Pleidooi voor verbondenheid

door Leo Klinkers, januari 2017 Hieronder volgt het laatste deel uit de serie Episoden van opflakkerende Europese verbondenheid in de context van Federalisme.   Broederschap. Pleidooi voor verbondenheid Auteur Frans Timmermans, e-Book 2015 Inleiding In het begin van dit document Episoden van opflakkerende Europees federalisme vertelde ik al dat Frans Timmermans met zijn boek Broederschap. [...]

By | februari 22nd, 2017|Sterk met Europa|0 Comments