101 Sterke Verhalen

In het openbaar bestuur gelden heel wat do’s en dont’s over bestuurlijk, politiek en ambtelijk handelen. In de praktijk worden die lang niet altijd nageleefd, niet in de laatste plaats, omdat ze te weinig bekend zijn. Met de presentatie van ‘101 Sterke Verhalen’ maken we daar een eind aan.

Werk je binnen of voor het openbaar bestuur dan zijn de 101 Sterke Verhalen echt iets voor jou!