Sterk door te leren

Welkom bij Sterk Leren Academy, het digitale platform waar u kennis kunt halen én delen over de meest uiteenlopende onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn.

Het platform maakt gebruik van beeld en geluid (video’s), teksten (blogs) en omvat tevens een agora (community) ter bevordering van de dialoog.

Ontdek onze video’s en blogs en vergroot uw kennis

De essentie van kennis is om het te gebruiken, als je het hebt, en om toe te geven als je het niet hebt
Confucius

We bevinden ons op dit moment in een spannend tijdsgewricht. Ontwikkelingen in de maatschappij gaan razendsnel en zijn omgeven met veel onzekerheden.

Met de Sterk Leren Academy willen we een bijdrage leveren aan denkkracht en zingeving. Dat doen we door middel van het delen van kennis op tal van maatschappelijk relevante vraagstukken.

Vergroot uw kennis

Maak uw eigen video’s, deel uw kennis en word docent

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag leraar zijn
Confucius

Voelt u zich betrokken bij het wel en wee van de samenleving? Beschikt u over kennis en kunde om een bijdrage te leveren aan zingeving en burgerschap? Bent u bereid om die kennis en kunde met anderen te delen? Vindt u het fijn om wat bij te verdienen?

Dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van de Coöperatie Sterk Leren Academy.

DEEL UW KENNIS

In onze rubriek ‘Sterk met Europa’ presenteren we de serie ‘Federalisering’.


Heeft u een warm hart voor Europa, maar bent u niet zo blij met de Europese Unie? Vraagt u zich af waar het naartoe moet met de Europese samenwerking?


Dan spreekt deze videocursus u vast en zeker aan. Kijk naar de trailer.

In de rubriek ‘Sterk met Demografie’ presenteren we de serie ‘Demografische veranderingen en beleid’.

Heeft u te maken met vergrijzing of ziet u het aantal leerlingen in scholen teruglopen? Vreest u dat er tekorten op de arbeidsmarkt gaan ontstaan? Neemt het draagvlak voor bepaalde voorzieningen af? Heeft u last van leegstand?

Dan kan deze videocursus voor u leerzaam zijn. Kijk naar de trailer.

In de rubriek ‘Sterk met Beleid’ presenteren we een videocursus over ‘Resultaat gericht beleid maken in de samenleving 1.1 en 2.0’. 

Vindt u dat de samenleving een belangrijke rol moet spelen bij het ontwerpen van beleid? Vindt u dat de overheid hierbij moet faciliteren? Wilt u niet voor de zoveelste keer papier produceren met de bureaula als eindbestemming?

Dan spreekt de videocursus over het maken van beleid u beslist aan. Kijk naar de trailer.